January 30, 2013: GEMS Atelier with Stijn Bussels

Op 1 februari start Stijn Bussels aan de Universiteit Leiden het project Elevated Minds (ERC starting grant). Centraal staat het concept van het sublieme in het zeventiende-eeuwse Parijs en Amsterdam. Meer specifiek kijkt het project naar hoe het sublieme terug te vinden is als richtlijn bij de conceptie en perceptie van theater en architectuur. Longinus’ traktaat Peri hupsous vormt hiervoor een leidraad, maar andere invloeden, zoals die van Seneca en Lucretius, zullen eveneens worden onderzocht. Voor het GEMS-seminarie zal hij meer toelichting geven bij de plannen voor dit project, alsook de totstandkoming toelichten aan de hand van de inleiding van zijn nieuwe boek The Animated Image.

Advertisements