May 31, 2013: Presentatie Annotated Books Online

Op vrijdag 31 mei, 14u15 in lokaal 1.34 (Blandijn) zal een presentatie plaatsvinden van Annotated Books Online.
Annotated Books Online (ABO – www.annotatedbooksonline.com) richt zich op de online verzameling van vroegmoderne geannoteerde boeken. Denk bijvoorbeeld aan exemplaren van Livius of Machiavelli met aantekeningen van Gabriel Harvey, Scaliger die aantekeningen maakte in een boek van Vitruvius, of Luthers persoonlijke reactie in Erasmus’ Nieuwe Testament.
Voornaamste doel van ABO is het onderzoek naar deze annotaties te bevorderen, en zodoende nieuw licht te laten schijnen op vroegmoderne praktijken van lezen en schrijven. De website van ABO geeft niet alleen zicht op exemplaren die door de gebruikelijke zoeksystemen vaak over het hoofd worden gezien. De website biedt ook de mogelijkheid de moeilijk leesbare annotaties van transcripties te voorzien, en deze te delen met andere onderzoekers.

Annotated Books Online is een project dat geïnitieerd werd door Universiteit Utrecht onder leiding van Arnoud Visser. De Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de UGent is als partner betrokken bij het project.

Advertisements