November 29: GOLIATH workshop about poetry and public speech

On Friday 29 November GEMS and GOLIATH (FWO-Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap) will organize a workshop about commitment and public appeal in medieval and early modern poetry (1300-1850). The workshop takes place at the Radboud University Nijmegen. A detailed programme (in Dutch) can be found here: Programme

‘Toezingen & aanvuren’: het maatschappelijk appel van de dichter 1300-1850

toezingen

Het debat over de vraag of de stem van literaire auteurs in de samenleving een andere zwaarte en betekenis heeft (of zou moeten hebben) dan die van journalisten, politici en opiniemakers is geenszins een nieuw debat. Dichters werden al vanaf de late middeleeuwen geconfronteerd met een groeiende concurrentie van andere professionele ‘sprekers’ in de publieke ruimte. De literatuur vormde in toenemende mate een eigen domein, maar tegelijkertijd werden auteurs zich door dit proces van ‘autonomisering’ bewust van de specifieke kwaliteiten die hun stem ook buiten dat domein meer gewicht konden geven. De gevoelde kloof tussen de dichter en zijn publiek ging bij middeleeuwse en vroegmoderne dichters vreemd genoeg samen met een groeiend geloof in de maatschappelijke kracht van het gedicht als een discursieve toenadering van de dichter tot zijn publiek. Tijdens de GOLIATH-workshop willen we die schijnbare tegenstelling bestuderen aan de hand van de idee van het dichterlijke ‘toezingen’ van een publiek.

Aanmelden voor de studiedag kan tot vrijdag 22 november via Cornelis.vanderHaven@UGent.be

Advertisements