Seminar (Atelier) October 12th – Samuel Mareel and Alexander Roose

Samuel Mareel and Alexander Roose will be the first speakers in Ateliers, a new initiative by GEMS in which members or guests present their research projects, recent publications or ideas for future projects.  The Ateliers take place on Wednesdays (check the schedule here) from 14-16h. Non-members who wish to attend can sign-up with Kornee van der Haven: cornelis.vanderhaven@ugent.be

Samuel Mareel: Roep om rechtvaardigheid

Van 23 maart tot en met 24 juni 2018 organiseren Musea & Erfgoed Mechelen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen de tentoonstelling Roep om rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden. Deze tentoonstelling onderzoekt de rol van kunst in het spreken van recht en het nadenken over recht en rechtvaardigheid tijdens de ‘lange’ Bourgondische periode (midden vijftiende tot midden zeventiende eeuw). In deze presentatie vertelt Samuel Mareel iets over de inhoudelijke en praktische uitwerking van de tentoonstelling, van de ontwikkeling van het concept en de keuze van de werken tot het organiseren van de bruiklenen, het opzetten van een scenografie en het maken van een catalogus.

Alexander Roose: Montaigne op de bühne, Montaigne in een nieuw boek.

Vorig jaar ging Montaigne in première. Koen De Sutter zette Montaigne op scène, in een tekst van Alexander Roose. Het stuk werd een succes: het werd bejubeld in De Standaard en De Morgen, het wordt in oktober hernomen in Leuven, Antwerpen, Eindhoven en straks in een Franse versie aan de KVS in Brussel. Hoe zet je een filosoof op scène en waarom voelt een literatuurwetenschapper überhaupt de noodzaak om dat te doen? Wat is verband tussen het stuk Montaigne en De Vrolijke Wetenschap. Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne, het boek dat op 5 oktober bij Polis verschijnt?

Location: Faculteitsbibliotheek, vleugel Magnel, vergaderruimte ‘Mortier’.

Advertisements