Dürer ©: Selections from The Sunaert Collection

Temporary exhibition (10 May 2019 – 22 June 2019)
Opening: Thursday May 9th, 6 p.m. – 7.30 p.m.

Location: VANDENHOVE – Centre for Architecture and Art, UGent. Address: Rozier 1, 9000 Gent.

Opening hours: Thursday, Friday and Saturday, 2 p.m. – 6 p.m.

VDH_DURER_INVITE_FINAL_72DPI

(english version below)

“Dürer ©: Selecties uit de Sunaert Collection” presenteert houtsneden en gravures van en naar Albrecht Dürer (1471-1528), geschonken door de Belgische schilder en verzamelaar Adolf Pieter Sunaert (1825-1876) aan de Universiteitsbibliotheek van de UGent. Deze prenten, die sinds de schenking aan het einde van de negentiende eeuw nooit werden tentoongesteld, waren fascinerend voor zowel de tijdgenoten van Dürer als voor latere generaties van drukkers.
De tentoonstelling verkent de dynamische relaties tussen originelen, kopieën en artistieke interpretaties in de prentkunst van de Renaissance, en de complexe problematiek van auteurschap en authenticiteit in de vroegmoderne Europese cultuur.

De tentoonstelling is samengesteld door Noam Andrews in samenwerking met studenten van het graduate seminar Iconology (lente 2019), van de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van de UGent.

Zie de link voor meer informatie over het UGent Centrum voor architectuur en kunst.

 


“Dürer ©: Selections from The Sunaert Collection” presents woodcuts and engravings by and after Albrecht Dürer (1471-1528) originally belonging to the Belgian painter and collector Adolf Pieter Sunaert (1825-1876). Never exhibited since their donation to the University Library Ghent in the late nineteenth century, these prints were objects of fascination both for Dürer’s contemporaries and the following generations of print artists.
Through an exploration of the dynamic relations between origins, copies, and artistic interpretation that animated Renaissance print culture, the exhibition addresses the manifold construction of authorship and authenticity in early modern Europe.

Conceived and realized by dr. Noam Andrews in tandem with students from the graduate seminar Iconology (Spring 2019), Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen, Universiteit Gent.

 

More information about the UGent Centre for Architecture and Art at this link.