Vanden twaelf dogheden: een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften

Researcher: Ine Kiekens
Supervisors: Youri Desplenter & Veerle Fraeters (UA)

Het project behelst een onderzoek naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften. Als case study werd daarvoor geopteerd voor het tot nog toe nauwelijks bestudeerde Middelnederlandse mystieke traktaat Vanden twaelf dogheden, dat in de veertiende eeuw in het klooster van Groenendaal ontstond en tot in de negentiende eeuw in de vorm van vertalingen en bewerkingen een wijde verspreiding in West-Europa genoot.

Bij aanvang van het project zullen alle handschriften en drukken met een excerpt, een gedeeltelijke dan wel integrale versie van Vanden twaelf dogheden geïnventariseerd worden. Een selectie van die tekstgetuigen zal worden onderworpen aan een tweeledig onderzoeksperspectief waarvan het belang voor een beter  begrip van de specificiteit van middeleeuwse literatuur, zeker in het buitenland, al voor andere tekstgenres is aangetoond. Enerzijds zal de werking van de geselecteerde tekstgetuigen in hun handschriftelijke context, ook manuscript matrix genoemd, volgens de New of Material Philology worden onderzocht. Anderzijds zal via de überlieferungsgeschichtliche Forschung de functie van de geselecteerde tekstgetuigen in hun buitenhandschriftelijke context (ontstaan, publiek, doorwerking) worden geanalyseerd. De onderzoeksresultaten die daaruit zullen voortvloeien, zullen met elkaar in verband worden gebracht om vervolgens in een algemeen literair, cultureel en geestelijk kader te worden bestudeerd.

Verwacht wordt dat via dit onderzoeksproject inzichten zullen worden verworven in de werking en overlevering van Middelnederlandse mystieke literatuur in het bijzonder, en geestelijke literatuur, als grootste genre binnen de overgeleverde Middelnederlandse literatuur, in het algemeen, en dat in zowel de middeleeuwse als vroegmoderne periode.

Advertisements