CALL FOR PAPERS: Patriotten in Noord en Zuid. Patriottentijd en Brabantse Omwenteling in vergelijkend perspectief

Jaarcongres van de Werkgroep De Achttiende Eeuw

15 december 2023

Koninklijke Vlaamse Academie van België, Brussel

Keynote speaker: Janet Polasky (University of New Hampshire)

Beeld: De Verenigde Nederlandse Staten werpen zich in de armen van de Nederlandse republiek, de Oostenrijkse adelaar vertrappelend (1790).

Het Jaarcongres 2023 van de Vlaams-Nederlandse Werkgroep De Achttiende Eeuw zal gewijd zijn aan de revoluties die in de jaren 1780 de Nederlanden op stelten zetten. De Patriottentijd en de Brabantse Omwenteling luidden respectievelijk in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden het begin van het einde in voor het ancien régime. Ze legden maatschappelijke en politieke breuklijnen bloot en lieten de bevolking van de Nederlanden kennis maken met revolutionaire repertoires die bepalend zouden zijn in de daaropvolgende decennia. Onder de elementen die beide bewegingen met elkaar deelden zijn politieke hervorming, partijstrijd, nationale mobilisatie, oude grondwetten, democratische ideeën, militaire confrontatie, oude en nieuwe elites en verzet tegen de vorst.

Het is decennia geleden dat deze ingrijpende politieke, sociale en culturele episodes het onderwerp hebben uitgemaakt van een ambitieuze wetenschappelijke conferentie. Dit congres wil ze opnieuw in de schijnwerpers plaatsen. Daarbij staat de organisatoren een dubbel doel voor ogen. Ten eerste willen ze de strikt nationale kaders overstijgen door een gefundeerde vergelijking op te zetten tussen de revolutionaire fenomenen in Noord en Zuid. Welke gelijkenissen en verschillen kunnen worden aangeduid? Zijn er parallellen en onderlinge beïnvloeding te vinden of speelden beide revoluties zich af in strikt gescheiden werelden?

Ten tweede wil dit congres de historiografie van beide revoluties kritisch bevragen in het licht van de internationale ontwikkelingen in de revolutionaire geschiedschrijving. De historiografie over het revolutietijdvak is de laatste drie decennia sterk geëvolueerd onder invloed van nieuwe perspectieven. Behalve de opkomst van de politieke cultuur is vooral het transnationale aspect dominant. Migratie, ballingschap, kosmopolitisme en politiek-culturele beïnvloeding zijn enkele van de typische thema’s die de voorbije decennia grondig zijn verkend. Wat leren die nieuwe inzichten ons over de Patriottentijd en de Brabantse Omwenteling?

Mogelijke thema’s voor bijdragen zijn onder meer:

  • Historiografische ontwikkelingen
  • Transnationale politiek en kosmopolitisme
  • Politieke talen, cultuur en iconografie
  • Gender
  • Soevereiniteit, oude rechten, de relatie tussen vorst en volk
  • Politiek personeel
  • Biografische benaderingen
  • Nawerking van de revoluties

De bijdragen aan de conferentie zullen worden uitgegeven in boekvorm.

Stuur uw abstract van max. 200 woorden en een korte bio vóór 1 juli naar brecht.deseure@kbr.be

Conference: “Practices of Copying and Imitation in Early Modern Architecture (1400-1700)” (15 & 16 June)

On 15-16 June 2023, Elizabeth Merrill (Faculty of Architecture and Engineering, Ghent University) and Nele De Raedt (Faculty of Architecture, Architectural Engineering and Urbanism, UCLouvain) organise an international conference on “Practices of Copying and Imitation in Early Modern Architecture (1400-1700)” in the VANDENHOVE Centre for Architecture and Arts in Ghent. The keynote lecture will be given by prof. Maarten Delbeke (ETH Zurich).

Participation is free of charge, but registration is required. This is possible via the conference website: https://www.ugent.be/ea/architectuur/en/practices-of-copying-imitation-in-early-modern-architecture-1400-1700

You can find the program below.

Keeping Flowers Between the Pages: Upcoming Talk by Jessie Wei-Hsuan Chen

Keeping Flowers Between the Pages: “Preserving” Rare and Curious Flowers through Florilegium Images in the Seventeenth Century

On 27 April (2-4pm), Jessie Wei-Hsuan Chen (Utrecht University) will give a talk on the pictorial genre of  florilegium. The talk, which is co-organized by GEMS and Sarton Centre, will take place in the Magnel library lab (LWBIB, Rozier 44).

Call for Papers: The Power of Flowers, 1500-1750

GEMS members might be interested in the following Call for Papers for the conference The Power of Flowers, 1500-1750.

Topic: floral imagery and expressions of power in the early modern world

When and where: Ghent University, 14-16 June 2023

Submissions (due 31 December) or questions? Contact jaya.remond@ugent.be or catherine.powellwarren@ugent.be. 

GEMS lecture and conversation with Annemie Leemans (UAntwerpen): “New Methodological Approaches in Leonardo Studies”

Date: Thursday, 8 December 2022, 1-2pm

Location: Vergaderzaal 2.23 Panopticon, Blandijnberg 2

“Popular imagination regards the early modern artist Leonardo da Vinci (1452-1519) as one of the most extraordinary human beings who ever lived. Researchers tend to agree and are potentially responsible for this line of thought. An extensive bibliography of 13,000 references has treated a wide variety of different topics and aspects related to Leonardo and his work. In this seminar, I disentangle the myths and propose new research methods regarding Leonardo da Vinci, a topic with a long research tradition.”

Annemie Leemans is an assistant professor at the University of Antwerp and is a Guest Professor at the Vrije Universiteit Brussel. She is an art historian who studied at the University of Bologna, where she specialized in the early modern history of portraiture, artistic networks and gender studies. She graduated from the Advanced Master in Medieval and Renaissance Studies at KU Leuven, where she worked on the artistic construction of the ideal human body in early modern visual arts. She obtained her joint PhD degree through the Erasmus Mundus degree TEEME (Text and Event in Early Modern Europe), at the University of Porto and the University of Kent, with a thesis on the early modern history of knowledge and book history. Leemans has received several EU-funded scholarships and grants, including a scholarship for the Erasmus Mundus joint PhD degree and the Compete 2020 funding, together with Portugal 2002 and FCT (Fundação para a Ciência e a Technologia) support, which led to the publication of her book, Contextualizing Practical Knowledge in Early Modern Europe (Peter Lang, 2020). Currently, Leemans is devoted to the study of Leonardo da Vinci. She is interested in the histories of medical and anatomical knowledge, healthcare and healthcare crises, privacy, artistic literature and networks, historiography, gender studies, art psychology and artists’ biography.

Guest lecture with Prof. Marissa Nicosia (Penn State Abington): “Seasonal Tastes: Timing Recipes in Margaret Cavendish’s Poems and Fancies (1653).” 

Location: Camelot Meeting Room (3rd Floor), Blandijnberg 2 

Time: Monday, 14 November 2022, 11am 

“Reading poetry alongside how-to literature my project Seasonal Tastes explores England’s intertwined literary and recipe cultures to consider flavor time poetics and climate in the early modern period. By taking poetic and practical discussions of the seasons as its central focus this study intervenes in recent debates in literary studies food studies and the interdisciplinary field of environmental studies. This talk will provide an overview of Seasonal Tastes and as a case study consider the temporality of Margaret Cavendish’s recipe poems within the larger context of early modern recipe manuscripts.”

Marissa Nicosia is Associate Professor of Renaissance Literature, in English, at Penn State Abington, and co-editor of Making Milton: Print, Authorship, Afterlives (Oxford University Press, 2021). Her current project is “Historical Futures: Imagining Time in the Early Modern Chronicle Play,” which argues that plays construct speculative futures when they report narratives about the national past. Drawing on the methods of historical formalism and critical bibliography, this study reveals the metaphoric and material ways that chronicle plays participate in debates about temporality and politics in the early modern period.

CfP: Eerste gezamenlijke Jaarcongres van de Werkgroepen Zeventiende Eeuw & Achttiende Eeuw

Source: https://achttiendeeeuw.wordpress.com/

“Emoties hebben we allemaal en soms is er sprake van een conflict. Dat kan een conflict zijn tussen emoties of conflicten die emoties veroorzaken. In dit eerste gezamenlijke jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw en de Werkgroep Achttiende Eeuw op vrijdag 26 augustus 2022 willen we verkennen hoe mensen individueel of in groep in de vroegmoderne tijd omgingen met emoties, of dat nu conflicterende emoties waren of emoties in conflictsituaties.

Abstracts van circa 300 woorden kunnen worden ingestuurd tot 1 mei 2022 naar het algemene mailadres: jaarcongres.dze.dae@gmail.com. Lezingen duren 15 minuten zodat er voldoende tijd overblijft voor discussie. Het is ook mogelijk om een abstract voor een panel in te sturen. Bijdragen zijn bij voorkeur in het Nederlands, maar Engels is ook toegestaan.”

Lecture by Michele Wells (KUL): “Elckerlijc (1495) Revisited: Translating the Conflict between Medieval Penance & Plenary Indulgences in Everyman (c. 1525) and Everybody (2017).”

Date: April 20, 4-5.30pm

Place: Simon Stevin room (UGent Campus Boekentoren)

On April 20, from 4-5.30 pm, Michele Wells (University of Leiden/KU Leuven) will present her work in a lecture titled “Elckerlijc (1495) Revisited: Translating the Conflict between Medieval Penance & Plenary Indulgences in Everyman (c. 1525) and Everybody (2017)”. Her presentation will take place in the Simon Stevin Room on the UGhent Campus Boekentoren.

Michele Wells holds a Master in Theater and Performance Studies from Stanford University (2021) and is the founder of Theater for Humanity (2014), which facilitates reconciliation in response to the conflict between police officers and formerly incarcerated persons. In preparation for her PhD project, she will join the Department of History at KU Leuven in the Fall of 2022. In both her research and theater practice, she examines the intersection of theater and reconciliation across history with a focus on the lives of 15th-century dramatic and religious texts. In her talk, Wells will shed new light on the Medieval Dutch morality play Elckerlijc—performed in 1496 at the Antwerp Landjuweel—and the play’s argument for confession in the context of the rise of the use of plenary indulgences in the process of colonization in the pre-reformation era. These indulgences bolstered the wealth of Antwerp which was the wealthiest city in Europe at the time of Elckerlijc’s performance. Wells will also compare the Antwerp print with the English 1525 translation Everyman and describe how the translation obscures the argument in the original text regarding confession. Her talk will conclude by discussing Brandon Jacobs-Jenkins 2017 adaptation Everybody, which targets Whiteness to reveal the theatricality of race and presented race as a structure that must be dismantled for true redemption to take place, and the 2020 Stanford TAPS’s production of Everybody, in which Wells herself played the character of “Love”.

History of the Emotions Spring School: ‘Emotions and/as Politics, Economy, Community and Self’: 28 March – 1 April 2022

Goede en verkeerde hartstochten, anoniem, naar Otto van Veen, 1590 – 1632

This spring school is organised by GEMS, UGent Doctoral School AHL and the Huizinga Institute. It stimulates contacts and exchange between Dutch and Flemish junior scholars in the field of cultural history. The course will mainly focus on the Middle Ages and the Early Modern Period, but students working on Antiquity or the Modern Period can attend as well.

Abstract
This course is about the History of the Emotions, a flourishing research field that connects different disciplines within the humanities. At least five of these disciplines will be represented in this course: cultural history, economic history, political history, literary studies and art history. The aim of the course is not to provide an introduction in the field but to deepen the participants’ knowledge of four topical angles through which emotions in history can be studied.

Topic
The history of the emotions has long been on the investigation of emotional norms, regimes, and communities, with the pioneering work of scholars such as Barbara Rosenwein and William Reddy. Ten years ago, Monique Scheer introduced the idea of ‘doing emotions’, paying more attention to the performative aspect of emotional language, as well as cognitive processes and the idea of embodied knowledge. Other scholars focused explicitly on the role of emotions in processes of knowledge acquisition, and on emotions as a form of knowledge. More recently, special attention has also been paid to the interrelationship of economy and affect (Leemans & Goldgar) and to affective experience in relationship with interculturality and processes of social bonding and embeddedness, i.e. the closeness of interpersonal relationships (Verberckmoes). The political management of emotions as it was studied by William Reddy and Ute Frevert has become a topic of interest for scholars who are interested in powerful emotions in historical emotional regimes or he opposite of that (as studied by scholars like Xine Yaoh): a history of feeling nothing or unfeeling (Pahl). Also the role of literary fiction gets to the fore in recent studies, like in regard to fictional characters as emotional selves (Brandsma & Larrington).

Objectives
This course takes te aforementioned four recent lines of research and the concepts associated with them as a starting point: economy, politics, community and self. Four specialists will reflect from their scholarly background (cultural history, economic history, political history, literary studies, art history) on how they define and apply the above-mentioned concepts in their own research. An accompanying reading list gives rise to further reflection and discussion with the participants. This will offer students a steppingstone to think these concepts through in relation to their own work. Through short pitches the attending PhD students will reflect on the possibilities and difficulties of working with the same concepts in their own research projects. More informal talks about the history of the emotions will be possible during two thematic walks through Ghent, combined with a visit of one of the city’s heritage institutions. Doing so, the participants will also become acquainted with ongoing research at Ghent University about the history of the emotions, which will be linked to urban history for this occasion.

Tentative programme
Session I: Walk through Ghent: Medieval literature & emotions. Guide: Youri Desplenter (Ghent University)

Session II: Politics of Emotions. Lecturer: Kerstin Maria Pahl (Berlin)

Session III: Politics of Emotions. Lecturer: Kerstin Maria Pahl (Berlin)

Session IV: Affective Economy (I). Lecturer: Inger Leemans (VU Amsterdam)

Session V: Affective Economy (II). Lecturer: Inger Leemans (VU Amsterdam)

Session VI: Walk through Ghent: Emotions and Iconoclasm in 1560). Guide: Kornee van der Haven (Ghent University)

Session VII: Emotional Communities and Embeddedness. Lecturer: Johan Verberckmoes (KU Leuven)

Session VIII: Literary Fiction and the Emotional Self. Lecturer: Frank Brandsma (Utrecht University)

Session IX: Emotional Selves & Embeddedness. Lecturer: Johan Verberckmoes (KU Leuven) & Frank Brandsma (Utrecht University)

Registration
Registration is free of charge for members of the Huizinga Institute- and the Doctoral School of Arts, Humanities and Law of Ghent University.

PhD candidates from Flemish universities may send an email to cornelis.vanderhaven@ugent.be to register.