Projects

CURRENT PROJECTS

The Art of Assimilation: Identity and Otherness in the Epic Poetry of Lepanto
Researcher: Maxim Rigaux
Supervisor: Elizabeth Amann and Wim Verbaal
Duration: 2014-2018

Slavery on Scene: Locating Dutch Theatre in the Abolitionist Debate (1775-1825)
Researcher: Sarah Adams
Supervisor: Kornee van der Haven
Duration: 2016-2020

ITEMP — Imagineering violence: Techniques of Early Modern Performativity in the Northern and Southern Netherlands 1630-1690
Researcher: Yannice De Bruyn
Supervisors: Prof. dr. Karel Vanhaesebrouck (VUB) and Prof. dr. Kornee van der Haven (with Prof. dr. Inger Leemans (VU Amsterdam) and Frans-Willem Korsten (Leiden University).
&
Researcher: Michel van Duijnen
Supervisors: Prof. dr. Inger Leemans (VU Amsterdam), Frans-Willem Korsten (Leiden University) and Prof. dr. Kornee van der Haven (with Prof. dr. Karel Vanhaesebrouck (VUB)).
Duration: 2015-2019

Vanden twaelf dogheden: een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften
Researcher: Ine Kiekens
Supervisors: Prof. dr. Youri Desplenter & Prof. dr. Veerle Fraeters (UA)

Embodied piety in the age of Iconoclasm. Church, artifact and religious routine in the sixteenth-century Low Countries
Researcher: Ruben Suykerbuyk
Supervisor: Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene and Prof. dr. Koenraad Jonckheere

The Forging of a Pre-Modern Urban Elite. Political Networks and Social Change in Sixteenth-Century Ghent
Researcher: Jelten Baguet
Supervisor: Prof. dr. Frederik Buylaert and Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene

Urban Discourses on Sodomy in the Early Modern Southern Netherlands
Researcher: Jonas Roelens
Supervisor: Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene

Elevated Minds: the Sublime in the Public Arts in Seventeenth-Century Paris and Amsterdam
ERC-project
Researcher: Stijn Bussels

PAST PROJECTS

Het vreemde begrijpen. Beschrijvingen van de Nieuwe Wereld in de Vroegmoderne Tijd: het geval Hollands Brazilië (1624-1654)
Researcher: Britt Dams
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters
Co-supervisor: Prof. dr. Steven Vanden Broecke

The Ten Commandments and the ideal of introspective individuation in the late Middle Ages (ca. 1300 – ca.1550)
Researcher: Lisette Blokker
Supervisor: Prof. dr. Youri Desplenter. Co-supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters.

Little did they know. Place, time and character in historical representations
Researcher: Sarah Pardon
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters

Dichterschap en zelfbesef in de vroegmoderne tijd. De representatie van het stedelijke individu in Eduard de Dene’s ‘Testament Rhetoricael’
Researcher: Dr. Samuel Mareel
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters

Enlightenment at War. Epic Poetry, the Citizen and Discursive Bridges to the Military (1740-1800)
Researcher: Dr. Kornee van der Haven

“This is my body broken for thee”. Early modern sacralization of literature, the case of Vondel’s ‘Altaergeheimenissen’ and Huygens’ ‘Avondmaalsgedichten’.
Researcher: Dr. Lise Gosseye
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters

Vroegmodern theater en ‘gouvernementalité’ (Foucault): drie stukken van Vondel in een nieuw licht
Researcher: Mike Keirsbilck
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters

Zelfbeschouwing en identiteitsvorming in de vroegmoderne tijd: beschouwend proza van Coornhert en Charron
Researcher: Julie Rogiest
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters

Gouvernementalité (Foucault) and self-fashioning (Greenblatt): models of early-modern subjectification
Researcher: Britt Grootes
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters

Apocalyps en eschatologie bij de 14e-eeuwse Middelnederlandse auteurs Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem en Jan van Leeuwen.
Researcher: Ulrike Wuttke
Supervisor: Prof. dr. Youri Desplenter

‘La robe et la bordure’. Een elektronische editie van Constantijn Huygens’ Ooghen-Troost (1647): proeve van een humanistische handbibliotheek
Researcher: Christophe Van der Vorst
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters
Co-supervisors: Prof. dr. Marc Van Vaeck (Catholic University of Louvain), Dr. Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek, The Hague)

Vaderlandse geschiedenis in Nederlandse epen (1766-1795): vormgeving van een historische ervaring?
Researcher: Dr. Christophe Madelein
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters

‘Binnenwaerts sien.’ Constantijn Huygens en de bijzondere visualiteit van de poëtische ervaring
Researcher: Lise Gosseye
Supervisor: Prof. dr. Jürgen Pieters
Co-supervisor: Prof. dr. Marc van Vaeck (Catholic University of Louvain)
February 1 2007 – August 28 2011

Advertisements